Historiku

Kompania "KASTRATI COMMERCE" është themeluar në vitin 1990. Hapat e parë i filloi si ndërmarrje zejtare për përpunimin e drurit, shërbimet kualitative nga përpunimi i drurit bën që ndërmarrja të punojë së pari në Prizren e rrethinë, në Rrafshin e Dukagjinit pastaj edhe në vende tjera të Kosovës dhe në Shqipëri.

Pas suksesit të ndërmarrjes në këtë veprimitari, ndërmarrja jonë filloi me shitjen e drurit kështu vazhdoi deri në vitin 2000.

Ndërmarrja jonë e zgjeroi biznesin e saj në këto veprimtari: në sektorin e prodhimit i ndarë në katër vija kryesore: prodhimi i dyerve dhe dritareve nga plastika (PVC), (AL) dhe druri, prodhimi i xhamave termopan, fasada strukturale si dhe prodhimin e roletave të brendshme dhe të jashtme.

Gjithashtu dhe në sektorin e shitjes (tregëtisë) vazhdon të ofrojë një asortiman të gjerë të produkteve të natyrave të ndryshme përmes vijës së prodhimit dhe importit.

 

Sherbimet

Çdo produkt dhe shërbim i kompanisë "Kastrati Commerce" ju mundëson lehtësinë e zgjedhjes tejet funksionale dhe moderne.

  • Shitje
  • Montimi,
  • Matja e hapsirave,
  • Transporti etj.

Profesional ne cdo sherbim.